موضوع سایر

مقاله مسأله شناسی داغدیدگان

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

یکی از مهم ترین موضوعاتی که بشر همواره با آن روبرو بوده است مسئله مرگ اطرافیان و چشیدن داغ از دست دادن عزیزان است. غالب افرادی که مبتلا به داغ درگذشت عزیزان خود می‌شوند، سوالاتی در این زمینه برایشان ایجاد می‌شود. این سوالات در اکثر موارد باعث سردرگمی و تحیر در مقام عمل و در برخی اوقات موجب افسردگی، تزلزل اعتقادی و بدبینی نسبت به دین می‌گردد. بنابراین پاسخ به این مسائل به صورت مستدل و قابل فهم برای عموم جامعه ضروری است.

مقاله مفهوم شناسی صبر در آیات و روایات

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

صبر از مفاهیم مهم قرآنی است که در سرلوحه دستورات سرنوشت ساز قرآن کریم و اهل بیت قرار دارد، صبر و بردباری یکی از صفات و ویژگی های آدمی است که در قرآن و کتب اخلاق اسلامی درخصوص آن مباحث فراوانی صورت گرفته است اما در کتب علمی روان شناسی مورد غفلت و کم لطفی واقع شده است.

مقاله نقدی بر فیلم دینامیت

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

 بشریت همواره به دنبال انتقال مفاهیم خود به جامعه اطرافش بوده است. این تعاملات و ارتباط های اجتماعی همواره مسبب تشکیل شدن بستری برای انتقال مفاهیم بوده و هست. مفاهیمی که هرکدام زاییده فکر و تفکر تولید کننده است. در دنیای امروزی نیز شیوه های متعدد انتقال مفاهیم شکل گرفته است

مقاله بررسی اعتبار احادیث کتاب عقل و جهل اصول کافی شریف

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

کتاب  عقل و جهل اصول کافی که متضمن مهم ترین احادیث وارده از اهل بیت در تبیین جایگاه  عقل  و حقیقت آن است  به نوعی مهم ترین  منبع مطالعاتی  در این زمینه است و  فهم جایگاه عقل در نزد اهل بیت علیه السلام و مفهوم آن بدون استفاده از احادیث این کتاب ممکن نیست. از طرفی وجود جریانات مختلف  با دواعی مختلف برای تحریف و تدلیس و حتی  جعل احادیث در زمینه های مختلف  مانعی برای اعتماد  مستقیم و بدون  تحقیق  نسبت به احادیثی است  زمانی در حدود ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰سال از عصر صدور آن می‌گذرد. در اینجاست که  ضرورت اعتبار سنجی احادیث و به خصوص  احادیث کتاب مورد نظر این تحقیق در اصول کافی شریف نمایان  می‌شود.  در این تحقیق با روش کتابخانه‌ای در میان منابع رجالی و حدیثی اطلاعات مورد نیاز گرداوری شده و با دو شیوه و سبک اصلی در اعتبارسنجی احادیث یعنی سبک وثاقت راوی و وثاقت صدوری، به بررسی اعتبار روایات این باب می‌پردازیم.

مقاله رضایت خداوند از دیدگاه قرآن و روایات

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

دین اسلام با تمام عظمت و بزرگی اش و با تمام احکام و قواعدش برخی از چیزها را در اختیار خود انسان واگذار کرده که اگر انسان به خواست خود آنها را انجام موجبات رضایت خداوند را فراهم میکند مانند نماز شب که یک امر مستحبی است که انسان بخواهد آن را انجام میدهد و اگر هم نخواهد انجام نمیدهد.