طلبه دانیال عمران

مقاله پایه چهارم آقای دانیال عمران

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

زهد در دنیای امروزی یکی از مهترین مؤلفه هایی است که طلاب باید به آن توجه کنند وگرنه پس از انقلاب اسلامی به عاقبت مسلمانان پس از فتوحات صدر اسلام و انحراف آنان به وسیلهی دنیا طلبی دچار می شوند؛ البته زهد به معنای کنار گذاشتن دنیا و فرار از آن نیست و همچنین به معنی انزوا از جامعه و یا گسترش فقر در جامعه نیست بلکه زهد به معنای بی رغبتی به دنیا و حرص نزدن و عدم وابستگی به آن است و اینکه انسان به دنبال به دست آوردن زخارف دنیوی برای شخص خود نباشد و اتفاقاً تلاش برای آبادانی دنیا و محرومیت زدایی فعل ممدوحی است که همه ائمه در پی آن بودند و به آن توصیه می کنند.