طلبه سید رضا حسینی

مقاله پایه اول آقای سید رضا حسینی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

واژه ی ولی دارای معانی متعددی می باشد در معانی این واژه توجه بسیار می شود زیرا یکی از عواملی است که سبب اختلاف بسیاری در بین شیعه و سنی شده است.تفاوت معنایی باعث شده نظرهای مختلفی در باره ی بعضی آیات و روایات داده شود و توجه بر این مسأله بسیار مهم می باشد. لذا شناسایی معانی واژه ی ولی در فرهنگ لغت ها و سپس بررسی تفسیری یکی از آیات یعنی آیه ی ولایت از منظر شیعه و اهل سنت ما را به حقیقت معنای ولی می رساند مبانی اختلافها روشن می گردد و بر اساس مبنای درست می توان به مقصود اصلی خداوند رهنمون شد.

مقاله پایه سوم آقای سید رضا حسینی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

این نوشتار در پی آن است که نخست تعریف روشنی را از لطف بیان کند و وجوب آن را به اثبات برساند با توجه به اهمیت های فراوانی که این برهان دارد شناخت آن لازم می باشد بعد از آن به مصادیق استفاده از این برهان می رسد و این مصادیق را مورد بررسی قرار می دهد تا آشنایی بیشتری نسبت به تمامی مصادیق استفاده شده از این برهان برای همگان به دست آید.