طلبه محمدرضا محمودی

مقاله پایه اول آقای محمدرضا محمودی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

با بررسی این واژه با واژه‌های (شهوت، مَوَدَّت، هَوَی) می‌خواهیم با معانی این واژگان و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها بیشتر آشنا شویم تا در فهم دقیق آیات قرآن کمک رسان ما باشند. برای رسیدن به این هدف، ابتداءً این واژگان را در پنج کتاب لغت (مصباح المنیر، التحقیق،‌ مفردات الفاظ قرآن، مقاییس اللغه و العین) مورد بررسی قرار دادیم و سپس تک تک این واژگان را از نظر صرفی تحلیل نمودیم و در آخر آن‌ها را در سه کتاب تفسیری (المیزان، نمونه و نور) مورد بررسی قرار دادیم.

مقاله پایه دوم آقای محمدرضا محمودی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

در این بحث در پی آن هستیم که آیا شرور موجود در عالم، مانند )بیماریها وحوادث طبیعی( و آنچه موجب نارضایتی انسانها می شود با عدل الهی و سایر صفات باری تعالی در تعارض است یا خیر؟ در ابتدا باید بحث شود که آیا این گونه از چیزهای راکه برای ما ناخوشاید است اصلاً شر است و یا خیر. و اصلا شری وجود دارد، و یا اینکه همه چیز خیر است. و اگر شری وجود دارد چند گونه است؟ وآیا، شروری که در عالم وجود دارد با عدل الهی سازگار است؟

مقاله پایه سوم آقای محمدرضا محمودی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

استفهام از جمله گزاره های میان رشته ای در علوم نحوی و بلاغی بوده که امروزه در علوم سبک شناسی و معناشناسی نیز مورد نقد و کنکاش قرار گرفته است. در میان آثار بلاغی استفهام به دو دسته تصوری و تصدیقی تقسیم می شود.هر یک از این اقسام از ظرفیت های معناشناسی بالایی برخوردارند که بدون تعمق و تحلیل در شناخت مسائل آن،به این مهم دست نمی یابیم.این نوشتار می کوشد تصویری صحیح و منطقی از استفهام ارائه دهد و نتایج به دست آمده را به برخی آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین(ع) عرضه نماید…

مقاله پایه پنجم آقای محمدرضا محمودی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

از آنجا که اراضی یکی از منابع ثروت در جوامع بشری میباشد اهمیت بسزایی دارد. و با رشد روز افزون جمعیت و محدودیت منابع زیست محیطی این مقوله از اهمیت زیادی برخوردار می باشد به همین خاطر فقها در کتب فقهی شان به طور مفصل به این بحث پرداختن و چون این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است ما در این مقاله برآن شدیم تا نظرات فقهای معاصر از جمله امام خمینی (ره) ، آیت الله گپایگانی ، آیت الله بهجت ، آیت الله فیاض را بیان کنیم تا اهمیت این موضوع را در بین فقهایی معاصر به نمایش بگذاریم و بتوانیم تبینی درست وتعریفی جامع برای علاقه مندان ارائه دهیم.