استاد راهنما استاد زارع پور

مقاله پایه دوم آقای محمدرضا محمودی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

در این بحث در پی آن هستیم که آیا شرور موجود در عالم، مانند )بیماریها وحوادث طبیعی( و آنچه موجب نارضایتی انسانها می شود با عدل الهی و سایر صفات باری تعالی در تعارض است یا خیر؟ در ابتدا باید بحث شود که آیا این گونه از چیزهای راکه برای ما ناخوشاید است اصلاً شر است و یا خیر. و اصلا شری وجود دارد، و یا اینکه همه چیز خیر است. و اگر شری وجود دارد چند گونه است؟ وآیا، شروری که در عالم وجود دارد با عدل الهی سازگار است؟

مقاله پایه سوم آقای امین خلج

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

محبت اهل بیت پیامبر اسلام در روایات به عنوان پایه و اساس دین اسلام معرفی شده است و دارای آثار و برکات فراوانی است و در مقابل دشمنان و مبغضین ایشان، دشمن خدا شمرده میشوند که این دشمنی موجب خسارت دنیوی و اُخروی میگردد. مطابق برخی روایات، زنازاده محبت ائمّه را در دل ندارد. سؤال اینجاست که محبّت داشتن یا نداشتن زنازاده امری اختیاری است یا غیر اختیاری؛ اگر غیر اختیاری است با مجبور نبودن انسان چگونه سازگار است و اگر اختیاری است، چرا این تعبیر در روایات وجود دارد و سرنوشتی شوم برای وی ترسیم شده است؟