استاد راهنما استاد سعیدی

مقاله پایه دوم آقای علی محمد طاهری

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

با توجه به اینکه قسمت عمده ای از دیدگاه افراد جامعه نسبت به وقایع اطرافش به نحوه مطلع شدن از آن ها بستگی دارد و با توجه به محفوظ ماندن جایگاه مطبوعات در نزد مردم به عنوان یک رسانه اطلاع رسان در کنار دیگر رسانه ها و اقبال عمومی از آن، می توان مطبوعات خبری را یکیاز پایگاه های ایجاد طرز فکر در میان جامعه دانست.

مقاله پایه پنجم آقای سید امیرحسین موسوی نیا

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

چکیده: تبعیت دلالت از اراده نظریه ایست که ابن سینا در ذیل تعریف لفظ مفرد و مرکب، به آن پرداخته است. در مورد مراد ابن سینا تقریرات مختلفی -خصوصا از ناحیه اصولیون- ارائه شده است. بعد از بررسی برخی از تقریر ها به نظر می رسد نزدیکترین تقریر به مراد ابن سینا، تبعیت دلالت تصوری از خواست و خواهش متکلم می باشد، که البته مراد از دلالت، آن دلالتی نیست که در مقام تخاطب به خاطر تلفظ متکلم در ذهن مخاطب ایجاد می شود، بلکه آن دلالتی است در ذهن خود متکلم رخ می دهد. خواجه نصیر الدین طوسی نیز یکی از موافقان با نظر شیخ می باشد اما در مقابل برخی همچون قطب الدین رازی و علامه حسن زاده، به مخالفت پرداخته اند، که در این میان دلیل ابن سینا و خواجه طوسی، تمام بوده و ادله مخالفین یارای مقاومت در برابر آن را ندارد.