استاد راهنما استاد عباسی

مقاله پایه ششم آقای محمد جواد صحراپیما

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

کتاب  عقل و جهل اصول کافی که متضمن مهم ترین احادیث وارده از اهل بیت در تبیین جایگاه  عقل  و حقیقت آن است  به نوعی مهم ترین  منبع مطالعاتی  در این زمینه است و  فهم جایگاه عقل در نزد اهل بیت علیه السلام و مفهوم آن بدون استفاده از احادیث این کتاب ممکن نیست. از طرفی وجود جریانات مختلف  با دواعی مختلف برای تحریف و تدلیس و حتی  جعل احادیث در زمینه های مختلف  مانعی برای اعتماد  مستقیم و بدون  تحقیق  نسبت به احادیثی است  زمانی در حدود ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰سال از عصر صدور آن می‌گذرد. در اینجاست که  ضرورت اعتبار سنجی احادیث و به خصوص  احادیث کتاب مورد نظر این تحقیق در اصول کافی شریف نمایان  می‌شود.  در این تحقیق با روش کتابخانه‌ای در میان منابع رجالی و حدیثی اطلاعات مورد نیاز گرداوری شده و با دو شیوه و سبک اصلی در اعتبارسنجی احادیث یعنی سبک وثاقت راوی و وثاقت صدوری، به بررسی اعتبار روایات این باب می‌پردازیم.

مقاله پایه ششم آقای بهنام آذین

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بنا به اینکه امر قضاوت یکی از مباحث ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، لذا شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح و مورد بحث بوده است

مقاله پایه سوم آقای هادی سیاوش کیا

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

اراده نیرویی که عمل را در پی دارد و عمل که عدل ایمان است و یکی از دو بال رسیدن به کمال است باید از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. برای رسیدن به این مهم باید از عوامل تضعیف کننده اراده یعنی پیروی از هوای نفس، گناه، گوش کردن به تغنیات، راحت طلبی، اوهام، طول امل، هم نشین بی اراده، پرهیز کنیم و تقویتش نماییم با دوری از گناه و تقید به آداب و انجام دادن مستمر کاری و هم نشینی با افرادی با اراده های راسخ و کنار گذاشتن راحت طلبی. امروزه همه عوامل تضعیف دست به دست هم دادند تا انسان را از عمل باز دارند برای نمونه گسترش تغنیات و انس مردم با موسیقی از بارز ترین نمود های عصر حاضر است.

مقاله پایه سوم آقای سید علی اکبر موسوی نسب

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

مفهوم ­شناسی موضوعات اخلاقی یکی از مهمترین مراحل دین­ پژوهی است و این مهم با دو مرحله اساسی واژه­پژوهی و و مراجعه به نظرات بزرگان دین همراه است. در واژه­پژوهی به بررسی واژه مورد نظر در کتاب­های لغت به هدف دستیابی به معنای اصلی(لغوی) پرداخته شده و از آنجایی که همیشه این گونه نیست که معنای لغوی و اصطلاحی برابر باشد معنای اصطلاحی هم مورد بررسی قرار گرفته است. و از آن جایی که غفلت را به نحوی ام الرذائل دانسته اند،نوشتار پیش رو می­کوشد به تعریف لغوی و اصطلاحی غفلت بپردازد و در پایان نگارنده به این نتیجه می رسد که:اگر انسان دچار غفلت شود هرگز به مقصد نخواهد رسید و در صورت دچار شدن به آن تنها عامل مؤثر در از بین ببردن آن ذکر و یاد خداوندگار متعال می باشد.

مقاله پایه پنجم آقای امین خلج

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بنا به گفته تاریخ برده داری قبل از اسلام امری رایج بوده که با ظهور اسلام با برخی از اصلاحات در قوانین آن، این امر نسخ نشد. سیره معصومین علیهم السلام و متشرعه نیز مخالفتی با امر برده داری نداشته است. پس از ممنوعیت برده داری و مخالفت حقوق بشر با این امر سوالی که از اندیشمندان اسلامی پرسیده شد این بود که چگونه اسلام که همه را مساوی در خلقت میداند با این امر مخالفتی نداشته و حکم آنرا به کلی لغو نکرده است. عده ای معتقدند که اسلام مخالف برده داری بوده ولی به خاطر اقتضائات عصر مجبور به تأیید آن شده و به تدریج در پی برانداختن آن کوشیده و عده ای معتقدند دلیل قطعی وجود ندارد که بتوان گفت اسلام مخالف این امر است و فی الجمله میتوان از این حکم دفاع کرد.