استاد راهنما استاد قابشی

مقاله پایه سوم آقای محمدرضا محمودی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

استفهام از جمله گزاره های میان رشته ای در علوم نحوی و بلاغی بوده که امروزه در علوم سبک شناسی و معناشناسی نیز مورد نقد و کنکاش قرار گرفته است. در میان آثار بلاغی استفهام به دو دسته تصوری و تصدیقی تقسیم می شود.هر یک از این اقسام از ظرفیت های معناشناسی بالایی برخوردارند که بدون تعمق و تحلیل در شناخت مسائل آن،به این مهم دست نمی یابیم.این نوشتار می کوشد تصویری صحیح و منطقی از استفهام ارائه دهد و نتایج به دست آمده را به برخی آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین(ع) عرضه نماید…

مقاله پایه سوم آقای محمدرضا صفری

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

انسانی که دغدغه ی کمال و رسیدن به مراتب عالی انسانی را دارد همواره تلاش می کند به تنها معبود عالم انس داشته باشد. قرآن به عنوان معجزه ی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به زبان عربی نازل شده است. از جمله ی علوم ادبی مورد نیاز برای فهم قرآن و احادیث علم نحو است. از طرفی هر علمی همواره نیاز به توسعه و رشد دارد. چیزی که امروزه تحت عنوان نگاه درجه ی دوم به علم مطرح می شود. علم نحو هم از این قاعده مستثنا نیست.