استاد راهنما استاد قضایی

مقاله پایه اول آقای حسین پیرنیافر

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

حدیث کساء از جمله احادیث مورد اتفاق شیعه و اهل سنت بوده که به عصمت اهل بیت (علیهم السلام) دلالت داشته و در هنگام نزول ایه سی و سوم سوره مبارکه احزاب ایراد شده است. از نتایج عصمت اهل بیت (ع) شایستگی ایشان در امر امامت و ولایت و جانشینی رسول الله ﷺ می باشد. از اشکالاتی که به این حدیث همانند بسیاری احادیث دیگر گرفته شده و می توان گرفت، سوال پیرامون منابع این حدیث می باشد در این یادداشت به بررسی منابع حدیث کساء می پردازیم.

مقاله پایه دوم آقای حسین رضایی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

ذهن انسان پرسشگر بانگاه به وجود خویش به این سوال برمی خوردکه چیست آن هدفی که برای آن خلق شده ام؟مادراین پژوهش درپی یافتن پاسخ این پرسش می باشیم.در فصل اول این پژوهش در ابتدا با بیان مقدمه ای کوتاه برای انس ذهنی هرچه بیشتر با موضوع تدوین شده است وپس ازآن کمی به بررسی پیش فرض های این پرسش که چرا خدامارا آفریده است پرداخته ایم به این ترتیب که به عرض رساندیم که آیا اصلا طرح چنین پرسشی صحیح است؟اهمیت این سوال زمانی مشخص می شود که در قرآن به این آیه برمی خوریم که فرمود:« لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْأَلُونَ؛ از کار خدا سؤال نمی‌شود و خداست که از دیگران سؤال می‌کند».در پاسخ گفتیم که هدف از سوال کردن در این آیه «مواخذه نمودن»است که از ذات حق تعالی ممنوع می باشد،نه آنکه مابه عنوان جاهل به نزد عاقلی خدا نام رویم و از او چیزی را مسئلت نماییم.نکته دیگر درفصل اول اینکه اشتباه است اگر هدف از غرض الهی را بردن نفع برای خدا بیان کنیم،بلکه غرض الهی را باید به معنای سود رسانی به غیر معنا نماییم زیرا که خداوند درذات خود کامل است و نیاز به بردن نفعی ندارد.در پایان فصل اول پس از بررسی پیش فرض ها و نیز به وجود آوردن فضایی روشن از پژوهش شاخص ترین آیه قرآن پیرامون هدف خلقت انسان ها را بیان نمودیم.
«و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون» آیه ۵۶ سوره ذاریات
این آیه مشتمل بر معارف بسیاری پیرامون خلقت انسان می باشد که درفصل دوم این پژوهش به بررسی آن پرداخته شد.به این ترتیب که به سوالاتی همچون معنای عبادت،حقیقت عبادت،رابطه عبادت و خلقت،گستره ی عبادت،لازمه های عبادت پاسخ داده شده که اجمالا به ترتیب ذیل است:
عبادت درلغت به معنای خضوع وخشوع کامل نزد حق تعالی می باشد.در بیان گستره عبادت باتوجه به روایت معروف از وجود نازنین رسول اکرم(ص)که فرمودند:«عبادت ۱۰قسم است که ۹قسم آن کسب روزی حلال می باشد»گستره عبادت تمام لحظات زندگی می باشد.
در توضیح لازمه های عبادت آنکه عابد تا به معبود علم ومعرفت نداشته باشد اورا عبادت نخواهد کرد پس لازمه اول عبادت علم ومعرفت به معبود است.ازسویی بستر اعطای علم ومعرفت آزمایشات وابتلائات الهی می باشد،پس لازمه دوم هم آزمایشات الهی می باشد.
ازطرفی حقیقت عبادت را حاضر دانستن معبود در تمام لحظات زندگی بیان داشتیم و پس ازجمع بندی فصل دوم به سوالی برخودیم که عبادت نوعی عمل است ،عامل هنگامی عمل می کند که بخواهد به هدفی دست یابد،چیست هدف عبادت؟در حقیقت در فصل سوم به بررسی غایه الغایات خلقت انسان می پردازیم.و باتوجه به آیات وروایات مختلف به این مهم صحه می گذاریم که هدف غایی خلقت انسان رسیدن به مقام جانشینی خدا بر روی زمین می باشدو عبادت است که انسان را به این مقام می رساند.به این ترتیب که عبادت نهایتی راداراست به عنوان عبودیت که نهایت ذلت در برابر حق تعالی می باشد.اگر هدف خلقت را عبودیت درنظر بگیریم این مشکل به وجود می آید که هدف خلقت انسان ها با فرشتگان یکی خواهد شد.از این جهت در میابیم که هدفی غیر از آن نیز باید باشد.بایررسی آیات می توان دریافت که خدا در سوره بقره است که به هدف نهایی خلقت اشاره می کند ومی فرماید:
«انی جاعل فی الارض خلیفه»
فرق عبودیت انسان ها و فرشتگان در همین جا مشخص می شود که نهایت عبودیت فرشتگان نیل به مقام خلیفه الهی نیست ولی نهایت عبودیت انسان ها رسیدن به چنین مقامی در عالم می باشد.

مقاله پایه دوم آقای محسن مسعودیان

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

یکی از فرقه های عصر حاضر و تقریباً نو ظهور، فرقه بهائیت است که از فرقه بابیه و آن نیز از شیخیه منشعب شده است. در این پژوهش ما تاریخی از محمد علی شیرازی ملقب به “باب” موسس فرقه بابیه که پیشوای اول بهائیان شناخته می شود ذکر شده است. سپس تاریخی از پیشوای دوم این فرقه یعنی میرزا حسینعلی نوری ملقب به “بهاءلله” بیان گردیده و پس از آن تاریخ پس از بهاء که شامل تاریخ دو پیشوای آخر این فرقه یعنی عباس افندی و شوقی افندی ذکر گردیده است.