مقاله بررسی دو واژه "رحمن" و " رحیم" از نظر صرفی ، لغوی و تفسیری و ارتباط بین این دو

سال ورودی :
 • 1395
 • استاد راهنما :
 • استاد رحمتی
 • پایه :
 • پایه 1
 • نویسنده :
 • امین احمر
 • 17 بازدید

  چکیده :

  مقاله بررسی دو واژه “رحمن” و ” رحیم” از نظر صرفی ، لغوی و تفسیری و ارتباط بین این دو


  دریافت مقاله بررسی دو واژه “رحمن” و ” رحیم” از نظر صرفی ، لغوی و تفسیری و ارتباط بین این دو