مقاله تفاوتهای اسم فاعل و صفت مشبهه

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد خانجانی
 • پایه :
 • پایه 1
 • نویسنده :
 • علیرضا بامشاد
 • 24 بازدید

  چکیده :

  مقاله تفاوتهای اسم فاعل و صفت مشبهه


  دریافت مقاله تفاوتهای اسم فاعل و صفت مشبهه