مقاله بررسی اعلال و قواعد آن در سه کتاب "دانش صرف "،"صرف ساده" و "صرف میر"

سال ورودی :
 • 1395
 • استاد راهنما :
 • استاد رحمتی
 • پایه :
 • پایه 1
 • 12 بازدید

  چکیده :

  حروف عله و انواع تغییراتی بروی آن ها انجام می شود به سبب فراوانی این حروف در اسم ها و فعل ها یکی از مسایل مهم ادبیات عرب میباشد که در سه کتاب دانش صرف و صرف میر و صرف میر به شیوه های مختلفی بیان شده است که پرداختن به بیان این ها و مقایسه شیوه بیان این قواعد و انجام بررسی های مختلف بروی نحوه ارائه این قواعد از نظر دسنه بندی به این نتیجه رسیدیم که دانش صرف دسته بندی و شیوایی مطلوبی نسبت به دو کتاب دیگر دارد ولی از نظر اعتبار علمی کتاب صرف میر نسبت به دو کتاب دیگر عملکرد بهتری داشته است.


  دریافت مقاله بررسی اعلال و قواعد آن در سه کتاب “دانش صرف “،”صرف ساده” و “صرف میر”