مقاله

سال ورودی :
 • 1395
 • استاد راهنما :
 • استاد نجفی
 • پایه :
 • پایه 1
 • نویسنده :
 • محمد مهدی مفتاح
 • 18 بازدید

  چکیده :

  ظهور مسیحا در یهود سبب شد که دینی برخاسته از یهود بر پایه موعود تشکیل شود و در میان تمامی مدعیان روستایی زاده ای به نام عیسی توانست با انجام معجزاتی خاص و برخوردار بودن از اخلاقی الهی ، خود رابه عنوان مسیحا به مردم بشناساند و در میان مدعیان دروغین او بود که به صورتی نمایان تر از بقیه ظاهر گشت اما انتظارات مسیحایی یهود از وی برآورده نشد و تحقق نیافت و همین گونه بود که پس از رستاخیز او باور به بازگشت عیسی در میان مسیحیان شکل گرفت و سبب شور و نشاطی در زندگی ایمانی افراد گشت و همچنان مسیحیان به انتظار تحقق علائم ظهور اومی باشند و به انتظار تحقق وعده های او پس از رجعت نشسته اند


  دریافت مقاله منجی در مسیحیت