مقاله بررسی تطبیقی قواعد اعلال افعال معتل سوره مائده

سال ورودی :
 • 1395
 • استاد راهنما :
 • استاد شیخ هادی
 • پایه :
 • پایه 1
 • 17 بازدید

  چکیده :

  بررسی تطبیقی قواعد اعلال افعال معتل سوره مائده


  دریافت مقاله بررسی تطبیقی قواعد اعلال افعال معتل سوره مائده