مقاله معانی ثلاثی مجرد

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد کریمی
 • پایه :
 • پایه 1
 • نویسنده :
 • هادی سیاوش کیا
 • 6 بازدید

  چکیده :

  با رجوع به منابع مربوطه درمیابیم که ثلاثی مجرد نیز همچون ثلاثی مزید معنا دارد. باب فَعَلَ به دلیل بیشمار بودن معانی مستعل در آن ضابطهمند نمیگردد اما مشهورترین معنای این باب مغالبه است. مغالبه یعنی غلبه کردن یکی بر دیگری در حدثی. باب فَعِلَ برای اَعراض که عبارت است از بیماریها، رنگها و… میاید. و باب فَعُلَ برای طبایع و مانند آن. تفاوت معانی ثلاثی مجرد و مزید در وجود حرف زائد در مزید است. معانی ثلاثی مزید معنای اضافه بر معنای ماده است اما در ثلاثی این گونه نیست.


  دریافت مقاله معانی ثلاثی مجرد