مقاله رضایت خداوند از دیدگاه قرآن و روایات

سال ورودی :
  • 1393
  • پایه :
  • پایه 1
  • 15 بازدید

    چکیده :

    دین اسلام با تمام عظمت و بزرگی اش و با تمام احکام و قواعدش برخی از چیزها را در اختیار خود انسان واگذار کرده که اگر انسان به خواست خود آنها را انجام موجبات رضایت خداوند را فراهم میکند مانند نماز شب که یک امر مستحبی است که انسان بخواهد آن را انجام میدهد و اگر هم نخواهد انجام نمیدهد.


    دریافت مقاله رضایت خداوند از دیدگاه قرآن و روایات