مقاله مفهوم کبروتاثیر آن برعالمان دین

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد علیزاده
 • پایه :
 • پایه 2
 • نویسنده :
 • امین خلج
 • 15 بازدید

  چکیده :

  دو مفهوم خدا و خود در مفاهیم اخلاقی از مبا حث پرکاربرد و تأثیر گذار به شمار میروند.معرفت دوباره ی به این مفاهیم که به گرایش های انسانی جهت میدهد میتواند نقطه ی عطفی برای حرکت صحیح انسانی گردد. شناخت ناصحیح این مفاهیم و رابطه ی آن ها تا آن جا پیش میرود که عالمان دین هم دچار لغزش گردیده و به هلاکت میرسند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم کبر به تأثیر آن بر انسان و مخصوصا عالمان دین پرداخته ایم.


  دریافت مقاله مفهوم کبروتاثیر آن برعالمان دین