مقاله شفاعت در مذهب تشیع

سال ورودی :
 • 1392
 • استاد راهنما :
 • استاد قضایی
 • پایه :
 • پایه 2
 • نویسنده :
 • رضا کاوسی
 • 21 بازدید

  چکیده :

  در دین مقدس اسلام پنج اصل ساسی وجود دارد که محور واساس همه ی کارهای مسلمان ها برآن اساس صورت میگیرد،که یکی از
  آن ها معاد است. معاد درلغت مصدر میمی است:یعنی عود وبازگشتن .(هرچند در لغت به اسم زمان ومکان نیز آمده است)…


  دریافت مقاله شفاعت در مذهب تشیع