مقاله امتحان ولایت پذیری، عوامل پیروزی و شکست

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد نجفی
 • پایه :
 • پایه 2
 • 28 بازدید

  چکیده :

  در دار ابتلاء باید به دنبال پیروزی در امتحانات الهی بود، امتحان ولایت پذیری یکی از مهم ترین امتحانات می باشد که در آن خداوند از تشریعاتی که در زمینه دین داشته ، آدمی را در معرض امتحان قرار می دهد. آنچه که می توان به عنوان عوامل پیروزی و شکست در امتحانات ولایت پذیری مطرح کرد عبارت اند از: حب دنیا، نفاق، تبعیت از عقل، ورع، اجتهاد در دنیا و مواساه برادران دینی


  دریافت مقاله امتحان ولایت پذیری، عوامل پیروزی و شکست