مقاله

سال ورودی :
 • 1398
 • پایه :
 • پایه 2
 • نویسنده :
 • علیرضا موج کار
 • 17 بازدید

  چکیده :

  * بازنویسی شذره اول از کتاب شذرات المعارف
  * گزارشی ازکتاب آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری (ره)
  * تفاوت معنایی اوزان اسم مبالغه
  * تفاوت معنای ثبوت و حدوث در مشتقات اسمی
  * درآمدی بر اصول نحو


  دریافت گزارش