مقاله مغالطات سیاسی مطبوعات داخلی حول موضوع انتخابات

سال ورودی :
 • 1393
 • استاد راهنما :
 • استاد سعیدی
 • پایه :
 • پایه 2
 • نویسنده :
 • علی محمد طاهری
 • 19 بازدید

  چکیده :

  با توجه به اینکه قسمت عمده ای از دیدگاه افراد جامعه نسبت به وقایع اطرافش به نحوه مطلع شدن از آن ها بستگی دارد و با توجه به محفوظ ماندن جایگاه مطبوعات در نزد مردم به عنوان یک رسانه اطلاع رسان در کنار دیگر رسانه ها و اقبال عمومی از آن، می توان مطبوعات خبری را یکیاز پایگاه های ایجاد طرز فکر در میان جامعه دانست.


  دریافت مقاله مغالطات سیاسی مطبوعات داخلی حول موضوع انتخابات