مقاله نسبت عدل الهی با شرور

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد زارع پور
 • پایه :
 • پایه 2
 • نویسنده :
 • محمدرضا محمودی
 • 23 بازدید

  چکیده :

  در این بحث در پی آن هستیم که آیا شرور موجود در عالم، مانند )بیماریها وحوادث طبیعی( و آنچه موجب نارضایتی انسانها می شود با عدل الهی و سایر صفات باری تعالی در تعارض است یا خیر؟ در ابتدا باید بحث شود که آیا این گونه از چیزهای راکه برای ما ناخوشاید است اصلاً شر است و یا خیر. و اصلا شری وجود دارد، و یا اینکه همه چیز خیر است. و اگر شری وجود دارد چند گونه است؟ وآیا، شروری که در عالم وجود دارد با عدل الهی سازگار است؟


  دریافت مقاله نسبت عدل الهی باشرور