مقاله بررسی اصطلاحات نحات حول حالات وجودی _ عدمی الفاظ و معانی

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد هاشمی
 • پایه :
 • پایه 3
 • نویسنده :
 • رضا حاجی زاده
 • 9 بازدید

  چکیده :

  این سؤال همیشه مطرح بوده است که مقدر و محذوف و سایر این لغات باهم چه تفاوتی دارد آیا این تفاوت تعبیر است یا نکتهای در پی دارد؟ و این الفاظی که در این مفاهیم استفاده میشود چرا این قدر گوناگون هستند و در این مقاله سعی شده است ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی بررسی شود تا از این باب هم معنای اصطلاحی عمیقتر فهم شود و هم علقه ای ایجاد شود برای بازخوانی سریعتر مطلب.


  دریافت مقاله بررسی اصطلاحات نحات حول حالات وجودی _ عدمی الفاظ و معانی