مقاله

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد قضایی
 • پایه :
 • پایه 3
 • نویسنده :
 • علیرضا بامشاد
 • 50 بازدید

  چکیده :

  استغفار یکی از مفاهیم و تعالیمی است که از طرف خدای تبارک و تعالی و نیز هادیان بشر یعنی پیامبران(ص) بدان بعنوان زداینده ی ناخالصی ها و آلودگی های انسان تصریح و اذعان شده است. در این تحقیق تعریف استغفار در لغت و اصطلاح از دیده گذشت.اقسام آن را بررسی نمودیم و دانسته شد که استغفار نه فقط آنست که پذیرفته شود بلکه استغفار های غیر مقبول بسیاری نیز وجود دارد.


  دریافت مقاله مفهوم شناسی استغفار و تطبیق آن بر روایات و آیات قرآن کریم