مقاله بررسی فقهی جواز سقط جنین در فرض ثبوت نقض عضو با دستگاه های پزشکی نوین

سال ورودی :
 • 1394
 • استاد راهنما :
 • استاد انصاری
 • پایه :
 • پایه 6
 • نویسنده :
 • هادی سیاوش کیا
 • 14 بازدید

  چکیده :

  بنابر آمار رسمی در سال ۰۹۹۱ روزی ۰۱۱۱ مورد سقط جنین قانونی ) ۰۱ برابر فوتی های رانندگی( صورت گرفته است. یعنی روزی ۰۱۱۱ مادر باردار با در دست داشتن برگه ای که اجازه سقط جنین را به آنها داده است به یکی از مراکز قانونی این امر مراجعه میکنند. غالب این موارد با تایید پزشک صورت میگیرد…


  دریافت مقاله بررسی فقهی جواز سقط جنین در فرض ثبوت نقض عضو با دستگاه های پزشکی نوین