مقاله بررسی علت اختلاف نظر در انتخاب مکاتب اصولی

سال ورودی :
 • 1392
 • استاد راهنما :
 • استاد انصاری
 • پایه :
 • پایه 4
 • 28 بازدید

  چکیده :

  در این مقاله سعی شده علت اختلاف نظر بزرگان اصولی در انتخاب کردن مسیر و منهج اصولی شان را
  بیان گردد. فلذا با استفاده از شواهد تاریخی و عینی به علت اختلاف پرداخته شده است. بر اساس بررسی
  و تحقیقی که در این مقاله صورت گرفته باید علت اختلاف در سیر و انتخاب کردن یک مکتب اصولی را
  در علل و عوامل مختلفی جست وجو کرد که از جمله آن علت ها فکر و ذوق درونی فرد و همچنین استاد،
  مکان و زمان اشاره داشت.


  دریافت مقاله بررسی علت اختلاف نظر در انتخاب مکاتب اصولی