مقاله زهد

سال ورودی :
 • 1393
 • پایه :
 • پایه 4
 • نویسنده :
 • دانیال عمران
 • 16 بازدید

  چکیده :

  زهد در دنیای امروزی یکی از مهترین مؤلفه هایی است که طلاب باید به آن توجه کنند وگرنه پس از انقلاب اسلامی به عاقبت مسلمانان پس از فتوحات صدر اسلام و انحراف آنان به وسیلهی دنیا طلبی دچار می شوند؛ البته زهد به معنای کنار گذاشتن دنیا و فرار از آن نیست و همچنین به معنی انزوا از جامعه و یا گسترش فقر در جامعه نیست بلکه زهد به معنای بی رغبتی به دنیا و حرص نزدن و عدم وابستگی به آن است و اینکه انسان به دنبال به دست آوردن زخارف دنیوی برای شخص خود نباشد و اتفاقاً تلاش برای آبادانی دنیا و محرومیت زدایی فعل ممدوحی است که همه ائمه در پی آن بودند و به آن توصیه می کنند.


  دریافت مقاله زهد