آرشیو » معرفی اولیاء مدرسه | مدرسه علمیه آیت الله بهجت (ره) قم

معرفی معاونت پژوهش مدرسه آیت الله بهجت قم
2 سال قبل

معرفی معاونت پژوهش مدرسه آیت الله بهجت قم

حجت الاسلام مرتضی عبداللهی (زید عزه) از سال ۹۸-۹۹ بعد از انتخاب حجت الاسلام ابراهیم شریفی بعنوان معاونت آموزش مدرسه آیت الله بهجت قم، ایشان بعنوان معاون پژوهش مدرسه آیت الله بهجت قم انتخاب شدند.