دسته‌بندی: نفرات برگزیده

تجلیل از ممتازین پژوهشی

معاونت پژوهش طبق روال سالهای گذشته در مراسمی به تجلیل از ممتازین پژوهشی در سال قبل پرداخت که از محضر دکتر ملکی نهاوندی، معاونت محترم

ادامه مطلب »