برچسب » ارزیابی

ارزیابی عملکرد معاونتها در ترم اول سال تحصیلی ۹۹- ۱۴۰۰
8 ماه قبل

ارزیابی عملکرد معاونتها در ترم اول سال تحصیلی ۹۹- ۱۴۰۰

به جهت اینکه این ارزیابی در اصلاح و رشد فعالیتهای مدرسه موثر است، تقاضا میشود : به همه سوالات مربوط به ارزیابی عملکرد معاونتها در ترم اول سال تحصیلی 99- 1400 به دقت پاسخ گویید و هر طلبه، فقط یکبار و آن هم نظرات شخصی خود را در سامانه بارگزاری کند.