برچسب » استاد شریفی

كارگاه نحوه گرد آوري اطلاعات از منابع
2 سال قبل

كارگاه نحوه گرد آوري اطلاعات از منابع

كارگاه نحوه گرد آوري اطلاعات از منابع، پردازش اطلاعات، ضرورت بهره گیری از منابع مرجع و… باحضور طلاب محترم پايه سه توسط استاد استاد شريفي “زيد عزه” برگزار گردید

جلسات رصد و ارزیابی پژوهش های طلاب
2 سال قبل

جلسات رصد و ارزیابی پژوهش های طلاب

جلسات رصد و ارزیابی پژوهش های طلاب برای پایه های مختلف توسط معاونت پژوهش برگزار گردید