برچسب » امتحانات

شروع آزمون های علمی هفتگی به صورت مجازی در مدرسه آیت الله بهجت قم
1 سال قبل

شروع آزمون های علمی هفتگی به صورت مجازی در مدرسه آیت الله بهجت قم

ارزشیابی به عنوان حلقه ای از زنجیره ی فعالیت های آموزشی استاد و تکمیل کننده ی سایر فعالیتهای او،همواره بخش تکمیلی و جدانشدنی از تعلیم و تربیت بوده است؛ امروزه سنجش و ارزشیابی نتایج یادگیری های طلاب و ارزیابی پیشرفت تحصیلی آنان ،تنها به نمره دادن و صدور گواهینامه خلاصه نمی شود.بلکه هدف اصلی و […]

شروع امتحانات پایه اول، دوم و ششم مدرسه علمیه آیت الله بهجت(ره)
1 سال قبل

شروع امتحانات پایه اول، دوم و ششم مدرسه علمیه آیت الله بهجت(ره)

امتحانات پایه اول، دوم و ششم مدرسه علمیه آیت الله بهجت(ره) برگزار گردید.

برگزاری امتحانات نیمسال دوم
2 سال قبل