برچسب » حفل ختامی حفل ختامی دوره قرنطینه قسم اللغه مدرسه آیت الله بهجت قم معاونت آموزش قرنطینه مکالمه قسم اللغه العربیه مدرسه آیت الله بهجت قم معاونت آموزش مکالمه عربی

برگزاری حفل ختامی(جشن پایان دوره) برای طلاب پس از پایان قرنطینه ۱۴ روزه زبان عربی
3 سال قبل

برگزاری حفل ختامی(جشن پایان دوره) برای طلاب پس از پایان قرنطینه ۱۴ روزه زبان عربی

حفل ختامی(جشن پایان دوره) برای طلاب پس از پایان قرنطینه ۱۴ روزه زبان عربی با حضور مسئولین حوزه و اساتید عرب زبان مدرسه علمیه آیت الله بهجت قم در مکان مدرسه در سال ۹۶ برگزار گردید.