برچسب: دستاورد پژوهشی

بازدید از نمایشگاهِ دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی

بازدید از نمایشگاهِ دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی و بهره گیری از فرمایشات آقای دکتر حسن زاده (عضو هیات علمی پژوهشکده) برای طلاب محترم پایه های چهارم پنجم و ششم در محل سالن اجتماعات غدیر سازمان تبلیغات برگزار گردید

ادامه مطلب »