برچسب » دستاورد پژوهشی

بازديد از نمايشگاهِ دستاوردهای پژوهشی پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي
2 سال قبل

بازديد از نمايشگاهِ دستاوردهای پژوهشی پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي

بازديد از نمايشگاهِ دستاوردهای پژوهشی پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي و بهره گیری از فرمایشات آقای دکتر حسن زاده (عضو هیات علمی پژوهشکده) برای طلاب محترم پايه هاي چهارم پنجم و ششم در محل سالن اجتماعات غدیر سازمان تبلیغات برگزار گردید