طلبه اسماعیل مدانلو

مقاله پایه سوم آقای اسماعیل مدانلو

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

در مقاله ای که نوشته شد، چندین موضوع دخیل بود. یک این که دلیل این که موضوع را نقش دعا در قضا و قدر انتخاب کردم این بود که یکی از سؤال های مبهم در ذهن شخص بنده و گاهگاهی اطرافیان، همین بحث قضا و قدر و فرقشان بود و ذهن مرا درگیر خود کرده بود. اصل مقاله بر محور این سؤال که آیا دعا در قضا و قدر تاثیر دارد یا خیر بنا شده. بنده ابتداءا در فصل اول به تعریف هر یک از این مفاهیم پرداختم و بعد از شناخت هر یک نظرها و دیدگاه های مختلف از جمله شیعه و سنی را آوردم.

مقاله پایه پنجم آقای اسماعیل مدانلو

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

امام خمینی(ره) در وصیتنامه الهی-سیاسی خود و همچنین ضمن فرمانی هشت مادّه‌ای که آذر۱۳۶۱صادر کردند، جمله‌ای ایراد نمودند که بعدها جزء پرکابربردترین تعابیر در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شد. عبارت «میزان، حال‌فعلی اشخاص است» محتمل معنایی ظریف با شأن‌نزولی ویژه‌ای بوده و نباید به دلخواه و در هر شرایطی دست‌آویز مقاصد افراد گردد. این نوشتار می‌کوشد تا در خلال بررسی تاریخی این تعبیر و مقصود گوینده‌ی آن نمونه‌هایی قرآنی و تاریخی ذکر کند که بر محور همین گزاره قابلیّت توجیه و تفسیر پیدا می‌کنند.