طلبه امین خلج

مقاله پایه دوم آقای امین خلج

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

دو مفهوم خدا و خود در مفاهیم اخلاقی از مبا حث پرکاربرد و تأثیر گذار به شمار میروند.معرفت دوباره ی به این مفاهیم که به گرایش های انسانی جهت میدهد میتواند نقطه ی عطفی برای حرکت صحیح انسانی گردد. شناخت ناصحیح این مفاهیم و رابطه ی آن ها تا آن جا پیش میرود که عالمان دین هم دچار لغزش گردیده و به هلاکت میرسند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم کبر به تأثیر آن بر انسان و مخصوصا عالمان دین پرداخته ایم.

مقاله پایه سوم آقای امین خلج

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

محبت اهل بیت پیامبر اسلام در روایات به عنوان پایه و اساس دین اسلام معرفی شده است و دارای آثار و برکات فراوانی است و در مقابل دشمنان و مبغضین ایشان، دشمن خدا شمرده میشوند که این دشمنی موجب خسارت دنیوی و اُخروی میگردد. مطابق برخی روایات، زنازاده محبت ائمّه را در دل ندارد. سؤال اینجاست که محبّت داشتن یا نداشتن زنازاده امری اختیاری است یا غیر اختیاری؛ اگر غیر اختیاری است با مجبور نبودن انسان چگونه سازگار است و اگر اختیاری است، چرا این تعبیر در روایات وجود دارد و سرنوشتی شوم برای وی ترسیم شده است؟

مقاله پایه پنجم آقای امین خلج

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بنا به گفته تاریخ برده داری قبل از اسلام امری رایج بوده که با ظهور اسلام با برخی از اصلاحات در قوانین آن، این امر نسخ نشد. سیره معصومین علیهم السلام و متشرعه نیز مخالفتی با امر برده داری نداشته است. پس از ممنوعیت برده داری و مخالفت حقوق بشر با این امر سوالی که از اندیشمندان اسلامی پرسیده شد این بود که چگونه اسلام که همه را مساوی در خلقت میداند با این امر مخالفتی نداشته و حکم آنرا به کلی لغو نکرده است. عده ای معتقدند که اسلام مخالف برده داری بوده ولی به خاطر اقتضائات عصر مجبور به تأیید آن شده و به تدریج در پی برانداختن آن کوشیده و عده ای معتقدند دلیل قطعی وجود ندارد که بتوان گفت اسلام مخالف این امر است و فی الجمله میتوان از این حکم دفاع کرد.