طلبه محمد حسین پورعلی سرای

مقاله پایه اول آقای محمد حسین پورعلی سرای

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

حروف عله و انواع تغییراتی بروی آن ها انجام می شود به سبب فراوانی این حروف در اسم ها و فعل ها یکی از مسایل مهم ادبیات عرب میباشد که در سه کتاب دانش صرف و صرف میر و صرف میر به شیوه های مختلفی بیان شده است که پرداختن به بیان این ها و مقایسه شیوه بیان این قواعد و انجام بررسی های مختلف بروی نحوه ارائه این قواعد از نظر دسنه بندی به این نتیجه رسیدیم که دانش صرف دسته بندی و شیوایی مطلوبی نسبت به دو کتاب دیگر دارد ولی از نظر اعتبار علمی کتاب صرف میر نسبت به دو کتاب دیگر عملکرد بهتری داشته است.

مقاله پایه دوم آقای محمد حسین پورعلی سرای

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

تربیت انسان از موضوعاتی است که همواره مورد توجه جامعه های انسانی بوده و هست؛ زیرا نقش اساسی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی (ص) نیز از زمان برگزیده شدن به رسالت تا زمان رحلت با تمام وجود به کار تربیت مشغول بود. پیامبر خدا در کار تربیت چنان با مهارت و درایت عمل می کردند که در مدتی کوتاه بذر فعالیت هایی که وی در قلب و جان مردم نشانده بود جوانه زد، بالید و به بار نشست و میوه ی شیرین آنها به کام مردمان شبه جزیره را شیرین کرد.

مقاله پایه چهارم آقای محمد حسین پورعلی سرای

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

اخلاق تشکیلاتی در حوزه ی مباحث اخلاق کاربردی مطرح می شود. تعریفی که از آن می توان ارائه داد آن است که خصوصیات، آداب، رفتار و ویژگی هایی که ما باید برای حفظ یک تشکیلات رعایت بکنیم تا این تشکیلات بتواند به آن مقصد متعالی خودش برسد.