مقاله

سال ورودی :
 • 1398
 • پایه :
 • پایه 2
 • 16 بازدید

  چکیده :

  * بررسی صفات منافقین در قرآن
  * بررسی صفات مومنین در قرآن
  * بررسی شخصیت حضرت زهرا
  * بازنویسی مباحث نماز جماعت از رساله حضرت آیت الله وحید
  * گزارش نویسی کتاب رسالۀ الشمسیه


  دریافت گزارش