برچسب: راهیان نور

سفر راهیان نور ۱۴۰۲

گزارش تصویری از سفر راهیان نور طلاب مدرسه علمیه  ۱۴۰۲ و بازدید از مناطق عملیاتی -معراج شهدای اهواز -اردوگاه حبیب اللهی -اروند -نهر خیّن  

ادامه مطلب »