حضور و غیاب ها

تیر ۲۷, ۱۳۹۸
5 بازدید

Displaying ۱ – ۶ of ۶ Page Size Results Per Page 10 25 50 100 Search Entries: نام و نام خانوادگیتاریخنام استاددر کلاس حضور داشته اید؟ محمد دهقان۰۴/۲۷/۱۳۹۸استاد خاتمیبله امیر احمدی۰۴/۲۵/۱۳۹۸استاد حیدریخیر امیر احمدی۰۴/۲۵/۱۳۹۸انتخاب اولخیر امیر احمدی۰۴/۲۷/۱۳۹۸انتخاب دومبله محمد دهقان۰۴/۲۶/۱۳۹۸انتخاب اولبله محمد دهقان۰۴/۲۶/۱۳۹۸انتخاب دومخیر نام و نام خانوادگیتاریخنام استاددر کلاس حضور داشته اید؟

نام و نام خانوادگیتاریخنام استاددر کلاس حضور داشته اید؟
محمد دهقان04/27/1398استاد خاتمیبله
امیر احمدی04/25/1398استاد حیدریخیر
امیر احمدی04/25/1398انتخاب اولخیر
امیر احمدی04/27/1398انتخاب دومبله
محمد دهقان04/26/1398انتخاب اولبله
محمد دهقان04/26/1398انتخاب دومخیر
نام و نام خانوادگیتاریخنام استاددر کلاس حضور داشته اید؟