سال ورودی 1393

مقاله پایه اول آقای آرمین رشیدی هروی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

دین اسلام با تمام عظمت و بزرگی اش و با تمام احکام و قواعدش برخی از چیزها را در اختیار خود انسان واگذار کرده که اگر انسان به خواست خود آنها را انجام موجبات رضایت خداوند را فراهم میکند مانند نماز شب که یک امر مستحبی است که انسان بخواهد آن را انجام میدهد و اگر هم نخواهد انجام نمیدهد.