سال ورودی 1399

مقاله پایه سوم آقای یاسین وارسته

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

زبان عربی به‌عنوان کامل‌ترین زبان دنیا، دارای ریزبینی‌های فراوان و اهتمام بسیار به جزئیاتی است که در رساندن معنا و ارتباط و گفت‌وگو، تأثیر خارق‌العاده‌ای دارد. از اجزاء و اداتی که در این زبان استفاده می‌شود برای رساندن تأکید، اِنّ و فروعات آن است.

مقاله پایه سوم آقای محمد مهدی شبانی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

ما به وسیله براهین عقلی و نقلی به اثبات وجود خداوند میپردازیم و در ابتدا با فطرت شروع می‌کنیم:
فطرت به معنای خلقت ویژه انسان ها است یعنی آن حس درونی و ذاتی انسان که میل و گرایش به خدا دارد و فطرت به بینشی و گرایشی تقسیم میشود  فطرت بینشی خود به عقلی-حصولی و قلبی-حضوری تقسیم میشود.

مقاله پایه دوم آقای محمد مهدی شبانی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

یقینا میدانیم اذا شرطیه یکی ادوات پراستعمال قرآن کریم است یعنی در ۳۷۷ موضع از آیات قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است و وجه تسمیه اذا به اذا شرطیه به این دلیل است اولا متضمن معنای شرط است دوما فقط بر سر جمله فعلیه داخل میشود و اکثرا بر فعل ماضی داخل میشود و سوما غالبا اذا ظرف یعنی مفعول فیه می آید و معنای مستقبل هم در خود دارد.

مقاله پایه سوم آقای محمد حسین کریمی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

وقتی به علوم ادبی زبان های مختلف رجوع می کنیم می بینیم کلمات و جملات هر کدام ساختار و چارچوبی برای خود دارد و این ساختار ها سبب می شود انسان ها بتوانند در قالب های زبانی با یکدیگر صحبت کنند. زبان عربی نیز از این قانون مستثنی نیست و ساختار کلمات در علم لغت و صرف و ساختار جملات و جایگاه کلمات در جمله در علم نحو بحث و بررسی می شود

مقاله پایه سوم آقای محمد حسین ملکوتی نیا

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

زبان عربی یکی از انواع زبان های سامی و زبانی است که مردم مناطق وسیعی از دنیا از جمله شمال آفریقا، بیشتر شبه جزیره عربستان و سایر بخش‌های خاورمیانه به آن صحبت می کنند.

 فاعل واژه‌ای عربی به معنای «به ‌جا آورنده» و «کُننده کاری» است و در دستور زبان به کلمه‌ای گفته می‌شود که انجام فعل یا کاری را به آن نسبت می‌دهیم.