سال ورودی 1395

مقاله پایه ششم آقای محمدعلی ارسطا

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

یکی از مهم ترین موضوعاتی که بشر همواره با آن روبرو بوده است مسئله مرگ اطرافیان و چشیدن داغ از دست دادن عزیزان است. غالب افرادی که مبتلا به داغ درگذشت عزیزان خود می‌شوند، سوالاتی در این زمینه برایشان ایجاد می‌شود. این سوالات در اکثر موارد باعث سردرگمی و تحیر در مقام عمل و در برخی اوقات موجب افسردگی، تزلزل اعتقادی و بدبینی نسبت به دین می‌گردد. بنابراین پاسخ به این مسائل به صورت مستدل و قابل فهم برای عموم جامعه ضروری است.

مقاله پایه ششم آقای محمد جواد صحراپیما

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

کتاب  عقل و جهل اصول کافی که متضمن مهم ترین احادیث وارده از اهل بیت در تبیین جایگاه  عقل  و حقیقت آن است  به نوعی مهم ترین  منبع مطالعاتی  در این زمینه است و  فهم جایگاه عقل در نزد اهل بیت علیه السلام و مفهوم آن بدون استفاده از احادیث این کتاب ممکن نیست. از طرفی وجود جریانات مختلف  با دواعی مختلف برای تحریف و تدلیس و حتی  جعل احادیث در زمینه های مختلف  مانعی برای اعتماد  مستقیم و بدون  تحقیق  نسبت به احادیثی است  زمانی در حدود ۱۲۰۰ الی ۱۴۰۰سال از عصر صدور آن می‌گذرد. در اینجاست که  ضرورت اعتبار سنجی احادیث و به خصوص  احادیث کتاب مورد نظر این تحقیق در اصول کافی شریف نمایان  می‌شود.  در این تحقیق با روش کتابخانه‌ای در میان منابع رجالی و حدیثی اطلاعات مورد نیاز گرداوری شده و با دو شیوه و سبک اصلی در اعتبارسنجی احادیث یعنی سبک وثاقت راوی و وثاقت صدوری، به بررسی اعتبار روایات این باب می‌پردازیم.

مقاله پایه اول آقای میلاد حاتمی فرد

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بانام ویاد خداوندی که آرام دلها و آرام بخش جان هاست وبا درود وتحیت بر روان پاک رسول گرامی اسلام،ائمه معصومین و شهدای اسلام و کشور عزیزم ایران پژوهشم را آغاز میکنم و اما بعد… یکی ازمسائلی که بسیار مهم است بخصوص در مسائل فقهی ودینی برسی درست متون دینی برای رسیدن به حکمی مطابق با احکام الهی میباشد . اینجانب در این پژوهش سعی کرده ام یکی از مباحث صرفی را برسی کنم که شاید چراغی باشد درمقابل این راه طویل وامید است بخشی از ابهامات ذهنی خود ، دوستان و همراهان در این مسیر حق را ازبین ببرم . البته از اساتید محترم خود و مدریت و معاونت های مدرسه ی آیت الله بحجت وبه خصوص استاد گرامیم آقای احمدی تشکر میکنم بابت زحماتی که برای بنده کشیدند.

مقاله پایه اول آقای محمد مهدی مفتاح

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

ظهور مسیحا در یهود سبب شد که دینی برخاسته از یهود بر پایه موعود تشکیل شود و در میان تمامی مدعیان روستایی زاده ای به نام عیسی توانست با انجام معجزاتی خاص و برخوردار بودن از اخلاقی الهی ، خود رابه عنوان مسیحا به مردم بشناساند و در میان مدعیان دروغین او بود که به صورتی نمایان تر از بقیه ظاهر گشت اما انتظارات مسیحایی یهود از وی برآورده نشد و تحقق نیافت و همین گونه بود که پس از رستاخیز او باور به بازگشت عیسی در میان مسیحیان شکل گرفت و سبب شور و نشاطی در زندگی ایمانی افراد گشت و همچنان مسیحیان به انتظار تحقق علائم ظهور اومی باشند و به انتظار تحقق وعده های او پس از رجعت نشسته اند

مقاله پایه اول آقای محمد فرجی کوهستانی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

علم صرف علمی است که از تغییرات در کلمات بحث میکند حال این تغییرات میتواند لفظی و برای رفع ثقالت یا معنوی و برای کسب معنای جدید باشد.شناخت تغییرات لفظی که شامل اعلال )تغییر حرف عله (تخفیف حرف همزه و ادغام در کلمات مضاعف میباشد دارای قواعدی است که در کتب مختلف با روشهای متفاوتی بیان شده است در این نوشتار علاوه بر بیان روشی عملی و جدید در تغییرات و تطبیق آن با کتب علمای متقدم و معاصر به بررسی افعال سُوَر مبارکه کهف و اسراء از حیث اجرای این قواعد و نیز بررسی ریشه و بیان معنای آن در ضمن آیه مورد نظر، بر اساس معاجم معتبر پرداخته شده است تا تسلط نسبی در مورد مهمترین اجزاء کلمه،یعنی فعل، حاصل گردد که سهم به سزایی در فهم کلام الهی و احادیث نبوی و علوی دارد.