پایه 3

مقاله پایه سوم آقای یاسین وارسته

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

زبان عربی به‌عنوان کامل‌ترین زبان دنیا، دارای ریزبینی‌های فراوان و اهتمام بسیار به جزئیاتی است که در رساندن معنا و ارتباط و گفت‌وگو، تأثیر خارق‌العاده‌ای دارد. از اجزاء و اداتی که در این زبان استفاده می‌شود برای رساندن تأکید، اِنّ و فروعات آن است.

مقاله پایه سوم آقای محمدرضا محمدی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

صبر از مفاهیم مهم قرآنی است که در سرلوحه دستورات سرنوشت ساز قرآن کریم و اهل بیت قرار دارد، صبر و بردباری یکی از صفات و ویژگی های آدمی است که در قرآن و کتب اخلاق اسلامی درخصوص آن مباحث فراوانی صورت گرفته است اما در کتب علمی روان شناسی مورد غفلت و کم لطفی واقع شده است.

مقاله پایه سوم آقای محمد مهدی شبانی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

ما به وسیله براهین عقلی و نقلی به اثبات وجود خداوند میپردازیم و در ابتدا با فطرت شروع می‌کنیم:
فطرت به معنای خلقت ویژه انسان ها است یعنی آن حس درونی و ذاتی انسان که میل و گرایش به خدا دارد و فطرت به بینشی و گرایشی تقسیم میشود  فطرت بینشی خود به عقلی-حصولی و قلبی-حضوری تقسیم میشود.

مقاله پایه سوم آقای محمد صالح رازقی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

خداوند قرآن را نسبت به اقتضاء زبان اولین مخاطبان آن به زبان عربی نازل کرد. زبان عربی نیز دارای قواعدی بسیار و دقیق است که باعث می‌شود بهترین و ظریف ترین مراد از سوی گوینده به مخاطب منتقل شود و این وجه تمایز این زبان با سائر گویش ها است. یکی از ویژگی های خاص این زبان، گسترش معنایی افعال مجرد آن به وسیله انتقال آنها به ابواب مزید است.