پایه 5

مقاله پایه پنجم آقای مهدی ناصری

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

قد نری فی کثیر المسائل الاستدلال بالشهره الفتوئیه وینتبه الفقهاء الیه و لایفتی علی خلافها و إن لم یکن امامهم دلیل واضح متقن. نری کثیرا من العلماء شیخ الانصاری (ره) مرحوم آخوند (ره)، مرحوم مظفر (ره) وعلماء الاخر استدلّوا بعدم حجیتها بما أنّ هذه الشهره لاتفید الّا الظن و الروایات  خالیه عن حجیّه الشهره الفتوائیّه و الشهره لایصل الی حد الاجماع و الاجماع لیس بحجه فالاولی عدم حجیه الشهره لکن قد ثبت حجیّتها السید بروجردی (ره) اصولا و تأریخا الروایات تدل علی حجیّه الشهره و کان دأب القدماء قرن الرابع و الخامس علی نقل روایه و حذف سندها، صرّح شیخ الصدوق (ره) فی بدایه المقنع و من لایحضر الفقیه  بحذف الاسانید الروایات و ذکر الروایات فی المقام الإفتاء و تصریح شیخ الطوسی (ره) فی بدایه المبسوط بادوار الفقه و دوره حذف الاسانید.

مقاله پایه پنجم آقای امین خلج

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

بنا به گفته تاریخ برده داری قبل از اسلام امری رایج بوده که با ظهور اسلام با برخی از اصلاحات در قوانین آن، این امر نسخ نشد. سیره معصومین علیهم السلام و متشرعه نیز مخالفتی با امر برده داری نداشته است. پس از ممنوعیت برده داری و مخالفت حقوق بشر با این امر سوالی که از اندیشمندان اسلامی پرسیده شد این بود که چگونه اسلام که همه را مساوی در خلقت میداند با این امر مخالفتی نداشته و حکم آنرا به کلی لغو نکرده است. عده ای معتقدند که اسلام مخالف برده داری بوده ولی به خاطر اقتضائات عصر مجبور به تأیید آن شده و به تدریج در پی برانداختن آن کوشیده و عده ای معتقدند دلیل قطعی وجود ندارد که بتوان گفت اسلام مخالف این امر است و فی الجمله میتوان از این حکم دفاع کرد.

مقاله پایه پنجم آقای مرتضی یعقوبیان

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

آنچه که از این بحث به دست می آید آن است که هر متنی یا فعلی که از متکلم یا فاعل رخ میدهد با توجه به قصد آن دارای معناییست حتی برخی از دانشمندان هرمنوتیک نیز به این مسئله اعتراف دارند که نمیتوان به صورت کلی ادعا کرد که هر متنی، همه نوع معنایی را بر میتابد؛ چون در هرصورت معیارهایی برای کنترل و محدودکردن تفسیر وجود دارد.

مقاله پایه پنجم آقای امیر امیری خراسانی

آبان ۳۰, ۱۴۰۲

وقتی کسی حرف از غیرت می زند قریب به اتفاق غیرت نسبت به نوامیس به ذهنمان خطور می کند اما بی خبر از آنکه غیرت انواع مختلفی دارد و واژه غیرت محدود و منحصر به همین نوع و همین یک معنا نمی شود اما چنانکه در مطالبی » غیرت بر سبک زندگی دینی و سیره اولیای الهی « این مجال نمی گنجد در این مقاله تنها برآنیم که در مورد را ارائه دهیم.