پایه 4

مقاله پایه چهارم آقای مهدی هوسمی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

انسان از طرف خداوند مأمور به شکرگزاری شده است. ولی نکته قابل توجه ین است که دستورات الهی بر اساس یکسری از مصالح بوده اند و دارای اثاری اند. شکرگزاری نیز دارای اثار زیاد و قابل توجه ای است. در این مقاله اثار دنیوی شکر گزاری از خداند، با تکیه بر آیات و روایات، بیان می‌گردند؛ اثاری که به دو دستۀ مادی و غیر مادی قابل تقسیم اند.

مقاله پایه چهارم آقای عیرضا صداقتی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

در این نوشته آثار استغفار مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، چرا که به جهت اهمیت این آثار دانستن موجب حرکت به سوی استغفار برای کسب آنها می باشد و همچنین اگر کسی در پی این اثرات باشد در می یابد که راه آن استغفار است، مسئالی که در این مقاله حول این موضوع بررسی شده، اولا معنای استغفار و تفاوتش با توبه است، به اینکه استغفار مقدمه ایست برای توبه. همچنین به این پرداخته شده که آثار مورد نظر مترتب بر استغفار موثر و حقیقیست نه استغفاربیهوده. و نیز بیان شده که برخی از اثرات عامند ولی برخی مختص به استغفار جمعی هستند.

مقاله پایه چهارم آقای محمد جواد شریعتی

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

انسان بوسیلۀ دعا می‌تواند به پروردگارش نزدیک شود و نیاز های خود را برطرف کند؛ وسیله ای که به تصریح آیات و روایات در دسترس همۀ انسان ها قرارگرفته است. اما با این حال ابهاماتی دربارۀ دعا ذهن را درگیر می‌کند. از جمله مسائلی که هم در زمانۀ ما و هم در زمانۀ معصومین مطرح بوده، علت عدم استجابت دعا ها می‌باشد. در این مقاله، به شیوۀ علمی‌ – ترویجی، اموری که مانع استجابت دعا می‌شوند، با تکیه بر آیات و روایات، بیان می‌گردند؛ اموری که به دو دستۀ شخصی و اجتماعی قابل تقسیم اند. علاوه بر همۀ این ها علت استجابت بعضی دعا ها، با وجود این موانع، واضح می­گردد.

مقاله پایه چهارم آقای رضا امیری

آذر ۱۳, ۱۴۰۲

حال و صفت به‌عنوان دو مورد از نقش‌های نحوی از نظر لفظی و معنوی دارای مشابهت‌های هستند که موجبات خلط در ترکیب کلام را فراهم می‌کند، اهمیت این مسئله زمانی مضاعف می‌گردد که در فهم کلام شارع مقدس تأثیرگذار باشد پس بر فقیه به‌عنوان کاشف مقصود صاحب شریعت لازم می‌آید با استفاده از ثمره بررسی تفاوت‌های ظریف و لطیف معنوی فی ما بین این دو اصطلاح نحوی در کلام دقت نظر خود را برای کشف مقصود واقعی شارع مقدس افزایش دهد